چرا سایلون قدرتمندترین تایرساز چینی است؟

چه چیزی لقب قدرتمندترین تایرساز چینی را به سایلون اختصاص می دهد؟ چرا تایرسازی سایلون مهم است؟ همانطور که در نوشته های گذشته گفتیم تولید تایر امری بسیار پیچیده است. چرا که هم دانش بالایی می طلبد، هم تکنولوژی به روزی می خواهد و هم مدیریت قوی برای تامین مواد اولیه و تولید با کیفیت […]